Skip to main content

Show filters

Hide filters

förskollärare

Description

Code

2342.1

Description

Förskollärare undervisar elever, främst små barn, i grundläggande ämnen och kreativt lek för att utveckla deras sociala och intellektuella färdigheter på ett informellt sätt som förberedelse inför framtida formellt lärande. De upprättar lektionsplaner, eventuellt i enlighet med en fastställd läroplan, för en hel förskolegrupp eller mindre grupper och testar eleverna på innehållet. Dessa lektionsplaner, som baseras på grundläggande ämnen, kan omfatta undervisning i igenkännande av siffror, bokstäver och färger, veckodagar, kategorisering av djur och fordon m.m. De undervisar eleverna även utanför klassrummet på förskolans gård och ser till att beteendereglerna följs även där.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser