Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

koolieelse lasteasutuse õpetaja

Description

Code

2342.1

Description

Koolieelsete lasteasutuste õpetajad juhendavad õpilasi, peamiselt väikelapsi, põhiainetes ja loomingulises mängus, et arendada nende sotsiaalseid ja intellektuaalseid oskusi mitteformaalsel moel, et neid tulevaseks formaalseks õppeks ette valmistada. Nad koostavad (võimalusel kooskõlas kindlaksmääratud õppekavaga) õppetundide kavasid terve klassi või väiksemate rühmade jaoks ning kontrollivad seejärel õpilaste teadmisi nende sisust. Need põhiainetel põhinevad tunnikavad võivad sisaldada numbrite, tähtede ja värvide tundmist, nädalapäevi, loomade ja transpordivahendite kategoriseerimist jne. Koolieelsete lasteasutuste õpetajad juhendavad õpilasi ka väljaspool klassiruumi kooli territooriumil ning jälgivad seal nende käitumist.

Teine nimetus

alushariduse pedagoog

eelkooliõpetaja

lasteaiaõpetaja

lastesõime õpetaja

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: