Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

учител по педагогиката на Френе

Description

Code

2342.2

Description

Учителите по педагогиката на Френе учат учениците, като използват подходи, отразяващи философията и принципите на Френе. Те се фокусират върху методи за учене, основани на запитвания, прилагане на демокрация и сътрудничество. Придържат се към конкретна учебна програма, включваща тези учебни методи, чрез които учениците се учат от опитите и грешките, за да развият собствените си интереси в демократична среда на самоуправление. Освен това учителите по педагогиката на Френе насърчават учениците да създават продукти и да предоставят услуги в и извън учебна среда – обикновено продуктите са ръчно направени или дейностите са лично инициирани – като прилагат теорията за „педагогика на труда“. Те ръководят и оценяват всички ученици поотделно според училищната философия на Френе.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Алтернативен етикет

възпитателка по педагогиката на Френе

възпитател по педагогиката на Френе

учител в училище Френе

учителка в училище Френе

учителка по метода "Движение за съвременно училище"

учителка по педагогиката на Френе

учител по метода "Движение за съвременно училище"

учител по педагогиката на Френе

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието