Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател по литература и литературознание, висше училище

Description

Code

2310.1.40

Description

Преподавателите по литература и литературознание във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, литературата и литературознанието, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преглед и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на литературата и литературознанието, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

асистент по литература

асистент по литература, висше училище

асистент по литература и литературознание

асистент по литература и литературознание, висше училище

асистент по литературознание

асистент по литературознание, висше училище

главен асистент по литература

главен асистент по литература, висше училище

главен асистент по литература и литературознание

главен асистент по литература и литературознание, висше училище

главен асистент по литературознание

главен асистент по литературознание, висше училище

гост-преподавателка по литература, висше училище

гост-преподавателка по литература и литературознание, висше училище

гост-преподавателка по литературознание, висше училище

гост-преподавател по литература, висше училище

гост-преподавател по литература и литературознание, висше училище

гост-преподавател по литературознание, висше училище

доцент по литература

доцент по литература, висше училище

доцент по литература и литературознание

доцент по литература и литературознание, висше училище

доцент по литературознание

доцент по литературознание, висше училище

лекторка по литература, висше училище

лекторка по литература и литературознание, висше училище

лекторка по литературознание, висше училище

лектор по литература, висше училище

лектор по литература и литературознание, висше училище

лектор по литературознание, висше училище

преподавателка по литература, висше училище

преподавателка по литература и литературознание, висше училище

преподавателка по литературознание, висше училище

преподавател по литература, висше училище

преподавател по литература и литературознание, висше училище

преподавател по литературознание, висше училище

професор по литература

професор по литература, висше училище

професор по литература и литературознание

професор по литература и литературознание, висше училище

професор по литературознание

професор по литературознание, висше училище

старша преподавателка по литература, висше училище

старша преподавателка по литература и литературознание, висше училище

старша преподавателка по литературознание, висше училище

старши преподавател по литература, висше училище

старши преподавател по литература и литературознание, висше училище

старши преподавател по литературознание, висше училище

университетска лекторка по литература

университетска лекторка по литература и литературознание

университетска лекторка по литературознание

университетска преподавателка по литература

университетска преподавателка по литература и литературознание

университетска преподавателка по литературознание

университетски лектор по литература

университетски лектор по литература и литературознание

университетски лектор по литературознание

университетски преподавател по литература

университетски преподавател по литература и литературознание

университетски преподавател по литературознание

хонорувана преподавателка по литература, висше училище

хонорувана преподавателка по литература и литературознание, висше училище

хонорувана преподавателка по литературознание, висше училище

хоноруван преподавател по литература, висше училище

хоноруван преподавател по литература и литературознание, висше училище

хоноруван преподавател по литературознание, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието