Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по литература и литературознание, висше училище

Description

Code

2310.1.40

Description

Преподавателите по литература и литературознание във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, литературата и литературознанието, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преглед и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на литературата и литературознанието, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

професор по литература и литературознание, висше училище

асистент по литературознание, висше училище

лектор по литература, висше училище

гост-преподавател по литература и литературознание, висше училище

гост-преподавателка по литература, висше училище

гост-преподавател по литературознание, висше училище

доцент по литература и литературознание, висше училище

главен асистент по литература, висше училище

лектор по литературознание, висше училище

старша преподавателка по литературознание, висше училище

университетски лектор по литературознание

старша преподавателка по литература, висше училище

асистент по литература и литературознание

университетска лекторка по литература

хоноруван преподавател по литература, висше училище

доцент по литературознание

асистент по литературознание

главен асистент по литературознание, висше училище

асистент по литература и литературознание, висше училище

преподавател по литература, висше училище

хонорувана преподавателка по литература и литературознание, висше училище

професор по литературознание

преподавател по литературознание, висше училище

лекторка по литература и литературознание, висше училище

старши преподавател по литература и литературознание, висше училище

доцент по литература

старши преподавател по литература, висше училище

гост-преподавателка по литературознание, висше училище

главен асистент по литература

лекторка по литературознание, висше училище

университетски преподавател по литературознание

преподавател по литература и литературознание, висше училище

главен асистент по литература и литературознание, висше училище

хоноруван преподавател по литература и литературознание, висше училище

професор по литература и литературознание

главен асистент по литература и литературознание

доцент по литература, висше училище

доцент по литературознание, висше училище

лекторка по литература, висше училище

асистент по литература, висше училище

старша преподавателка по литература и литературознание, висше училище

хонорувана преподавателка по литературознание, висше училище

университетска преподавателка по литература и литературознание

университетски лектор по литература

университетска преподавателка по литература

преподавателка по литература, висше училище

професор по литературознание, висше училище

университетски лектор по литература и литературознание

университетски преподавател по литература

хоноруван преподавател по литературознание, висше училище

хонорувана преподавателка по литература, висше училище

лектор по литература и литературознание, висше училище

преподавателка по литературознание, висше училище

професор по литература, висше училище

университетска лекторка по литература и литературознание

университетска лекторка по литературознание

асистент по литература

гост-преподавателка по литература и литературознание, висше училище

преподавателка по литература и литературознание, висше училище

главен асистент по литературознание

старши преподавател по литературознание, висше училище

професор по литература

университетска преподавателка по литературознание

доцент по литература и литературознание

гост-преподавател по литература, висше училище

университетски преподавател по литература и литературознание

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието