Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател по театър, академия за сценични изкуства

Description

Code

2310.1.30

Description

Преподавателите по театър в академията за сценични изкуства преподават на учащите конкретна теория и, най-вече, практически театрални курсове в специализиран театър или актьорски, училищни курсове или курсове в консерватория на по-високо образователно ниво. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учащите впоследствие трябва да овладеят. Преподавателите по театър в академията за сценични изкуства наблюдават напредъка на учащите, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват техните театрални знания и игра чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

асистент по театър, академия за сценични изкуства

главен асистент по театър, академия за сценични изкуства

гост-преподавателка по театър, академия за сценични изкуства

гост-преподавател по театър, академия за сценични изкуства

доцент по театър, академия за сценични изкуства

инструкторка по театър, академия за сценични изкуства

инструктор по театър, академия за сценични изкуства

преподавателка по театър, академия за сценични изкуства

преподавател по театър, академия за сценични изкуства

професор по театър, академия за сценични изкуства

старша преподавателка по театър, академия за сценични изкуства

старши преподавател по театър, академия за сценични изкуства

хонорувана преподавателка по театър, академия за сценични изкуства

хоноруван преподавател по театър, академия за сценични изкуства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието