Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател, цирково изкуство в занимания по интереси

Description

Code

2355.2

Description

Преподавателите по цирково изкуство в занимания по интереси преподават на учениците за развлечение различните циркови техники и дейности, например изпълнения на трапец, жонглиране, пантомима, акробатика, въртене на обръч, вървене по въже, манипулиране на предмети, трикове на велосипеди с едно колело и др. Те дават на учениците представа за цирковото изкуство и репертоара, но се съсредоточават основно върху подход, основан на практиката, чрез който помагат на учениците да експериментират с различни циркови техники, стилове и дейности и ги насърчават да разработят свой собствен стил. Те избират артисти, режисират и продуцират циркови представления и координират техническата продукция и възможната употреба на декор, реквизит и костюми на сцената.

Алтернативен етикет

преподавател, цирково изкуство в занимания по интереси

преподавателка, цирково изкуство в занимания по интереси

треньор, цирково изкуство

треньор, цирково изкуство в занимания по интереси

треньорка, цирково изкуство

треньорка, цирково изкуство в занимания по интереси

учител, цирково изкуство в занимания по интереси

учителка, цирково изкуство в занимания по интереси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието