Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инструктор, дейности на открито

Description

Code

3423.1.2.2

Description

Инструкторите по дейности на открито организират и ръководят пътувания на открито за развлечение, чрез които участниците усвояват умения, например пешеходен туризъм, катерене, ски, сноуборд, кану, ходене по въжени конструкции и др. Освен това те осигуряват упражнения за сплотяване на екипа и семинари с дейности за участници в неравностойно положение. Те гарантират безопасността на участниците и оборудването и обясняват мерките за безопасност, така че участниците да могат да ги разберат. Инструкторите по дейности на открито следва да бъдат подготвени да се справят с последиците от лоши метеорологични условия, злополуки и имат отговорността да управляват възможно безпокойство от страна на участниците във връзка с определени дейности.

Алтернативен етикет

инструктор, дейности на открито

инструкторка, дейности на открито

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието