Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

рентгенов лаборант

Description

Code

2269.8

Description

Рентгеновите лаборанти използват различни технологии, за да изследват, да лекуват и да се грижат за пациентите. Те работят в областта на медицинското изобразяване, лъчелечението и нуклеарната медицина и прилагат източници на йонизиращо лъчение, ултразвук, магнитно-резонансно изобразяване и радиоактивност.

Алтернативен етикет

лаборант, медицински радиографни съоръжения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието