Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

учител по химия, прогимназиален/гимназиален етап

Description

Code

2330.1.4

Description

Учителите по химия в прогимназиален/гимназиален етап предоставят образование на ученици, обикновено деца и младежи. Обикновено те са учители по предмет, специализирани и преподаващи в тяхната сфера на обучение, химията. Те подготвят планове и материали, следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ, ако е необходимо, и оценяват знанията и представянето на учениците по предмета химия чрез задачи, тестове и изпити.

Алтернативен етикет

гимназиален учител по химия

гимназиална учителка по химия

прогимназиален учител по химия

прогимназиална учителка по химия

учителка по химия

учителка по химия, прогимназиален/гимназиален етап

учител по химия

учител по химия, прогимназиален/гимназиален етап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието