Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel filozofie na střední škole / učitelka filozofie na střední škole

Description

Code

2330.1.14

Description

Učitelé filozofie na střední škole poskytují vzdělání studentům, obvykle dětem a mladým dospělým na středních školách. Obvykle se jedná o odborné učitele, kteří se specializují ve svém oboru, filozofii, a vyučují jej. Připravují učební plány a materiály, sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v předmětu filozofie pomocí praktických testů a zkoušek.

Alternativní označení

učitel filosofie střední školy

učitelka filosofie střední školy

učitelka filosofie na střední škole

středoškolský učitel filosofie

učitel filosofie

učitel filosofie na střední škole

učitelka filosofie

středoškolská učitelka filosofie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences