Skip to main content

Show filters

Hide filters

публикуване на академични изследвания

Description

Description

Провежда академични изследвания в университет или колеж или самостоятелно в своята област на специализация и ги публикува в книги или академични издания, за да допринесе за познанието в областта и да постигне лична академична акредитация.

Връзки

URI на понятието

Status

released