Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

епидемиолог

Description

Code

2131.4.7

Description

Епидемиолозите фокусират изследванията си върху произхода и причините за избухването на епидемии при хората. Те откриват как се разпространяват болестите и предлагат превантивни мерки на органите, отговорни за здравната политика.

Алтернативен етикет

епидемиолог

епидемиоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието