Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

научен работник, консервация на околната среда

Description

Code

2133.3

Description

Научните работници по консервация на околната среда управляват качеството на определени гори, паркове и други природни ресурси. Те защитават местообитанията на дивата флора и фауна, биологичното разнообразие, живописната стойност и други уникални атрибути на запазените и защитени земи. Научните работници по консервация на околната среда извършват работа на място.

Алтернативен етикет

еколожка

защитничка на околната среда

научен работник, консервация на околната среда

еколог

природозащитник

научна работничка, консервация на околната среда

природозащитничка

защитник на околната среда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието