Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

политолог

Description

Code

2633.3

Description

Политолозите проучват политическото поведение, дейност и системи, включително елементите, които попадат в тях. Тяхното проучване на тази област варира от произхода и развитието на различните политически системи към актуални въпроси като процесите на вземане на решения, политическото поведение, политическите тенденции, обществото и перспективите за властта. Те съветват правителствата и институционалните организации по въпросите на управлението.

Алтернативен етикет

мирна изследователка

политическа изследователка

политолог

изследователка на конфликтите

изследовател на публичната администрация

политически изследовател

мирен изследовател

изследователка на публичната администрация

изследовател на конфликтите

изследовател на конфликти

военна изследователка

военен изследовател

политоложка

изследователка на конфликти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието