Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

минералог

Description

Code

2114.3

Description

Минералозите изучават състава, структурата и другите физически аспекти на земята. Те анализират различни минерали и използват научно оборудване, за да определят структурата и свойствата им. Работата им е съсредоточена предимно върху класификацията и идентификацията на минерали чрез вземане на проби и извършване на допълнителни изпитвания, анализи и изследвания.

Алтернативен етикет

минераложка

минералог

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието