Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

педагогически изследовател

Description

Code

2351.2

Description

Педагогическите изследователи извършват изследвания в областта на педагогиката. Те се стремят да разширят знанията относно начина, по който работят образователните процеси, образователните системи и физическите лица (учителите и учениците). Откриват области, които да бъдат подобрени, и разработват планове за въвеждане на иновации. Те съветват законодателите и лицата, определящи политиките, по въпроси, свързани с образованието, и подпомагат планирането на политиките в областта на образованието.

Алтернативен етикет

специалистка по образователни методи

образователна анализаторка

образователна изследователка

педагожка

специалистка, образователни методи

изследователка на образованието

изследователка в сферата на образованието

педагог

образователен изследовател

образователен анализатор

педагогическа изследователка

изследовател в сферата на образованието

педагогически изследовател

специалист по образователни методи

специалист, образователни методи

изследовател на образованието

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието