Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

педагогически изследовател

Description

Code

2351.2

Description

Педагогическите изследователи извършват изследвания в областта на педагогиката. Те се стремят да разширят знанията относно начина, по който работят образователните процеси, образователните системи и физическите лица (учителите и учениците). Откриват области, които да бъдат подобрени, и разработват планове за въвеждане на иновации. Те съветват законодателите и лицата, определящи политиките, по въпроси, свързани с образованието, и подпомагат планирането на политиките в областта на образованието.

Алтернативен етикет

изследовател в сферата на образованието

изследователка в сферата на образованието

изследователка на образованието

изследовател на образованието

образователен анализатор

образователен изследовател

образователна анализаторка

образователна изследователка

педагог

педагогическа изследователка

педагогически изследовател

педагожка

специалист, образователни методи

специалистка, образователни методи

специалистка по образователни методи

специалист по образователни методи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието