Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

общ ветеринар

Description

Code

2250.6

Description

Общите ветеринари са специалисти с обширно научно образование. Имат правомощието да извършват по независим, етичен и лично отговорен начин всички аспекти на ветеринарната медицина, в интерес на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве, в съответствие с националното и международното законодателство. Общите ветеринарни лекар могат да работят с всички видове, но могат да решат да работят с един вид или тип, например еднокопитни, домашни или стопански животни.

Алтернативен етикет

ветеринарен хирург

общи ветеринари

Регулаторен аспект

Тази професия е включена в приложното поле на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (и нейните изменения). Допълнителна информация относно свободното движение на специалисти. За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието