Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

старша медицинска сестра

Description

Code

2221.1

Description

Старшите медицински сестри отговарят за насърчаването и възстановяването на здравето на пациентите, предоставят диагностика и грижи в модерни среди, координирайки грижите в области, свързани с лекуването на хронични заболявания, предоставяйки интегрирани грижи и наблюдавайки назначените членове на екипа им. Старшите медицински сестри са медицински сестри с общ профил и са придобили база от експертни знания, умения за вземане на сложни решения и клинична компетентност за разширена клиничната практика на по-високо ниво.

Алтернативен етикет

старша медицинска сестра

старши медицински брат на Сектор „Операционен блок“

главен медицински брат

старша медицинска сестра на операционен блок

старши медицински брат на операционен блок

старша медицинска сестра на Сектор „Операционен блок“

старши медицински брат

главна медицинска сестра

Регулаторен аспект

Тази професия е включена в приложното поле на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (и нейните изменения). Допълнителна информация относно свободното движение на специалисти. За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието