Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

оператор, осветление

Description

Code

3435.25.2

Description

Операторите на осветление контролират осветлението на представлението въз основа на художествената или творческата визия, като работят в тясно сътрудничество с изпълнителите. Тяхната работа се влияе, както и оказва влияние върху резултатите на останалите оператори. Поради това операторите работят в тясно сътрудничество с дизайнерите, операторите и изпълнителите. Операторите на осветление подготвят и упражняват надзор върху организацията, ръководят техническия екип, управляват оборудването и осветителната система. Те могат да отговарят за конвенционални или автоматизирани осветителни системи, а в някои случаи и за контрола на видеоматериалите. Работата им се основава на планове, инструкции и друга документация.
 

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието