Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

дизайнер, пиротехнически ефекти

Description

Code

3435.19

Description

Дизайнерите на пиротехнически ефекти разработват концепция за пиротехническите ефекти за представлението и осъществяват надзор върху изпълнението ѝ. Работата им се основава върху различни проучвания и художествената визия. Техният проект е повлиян и оказва влияние върху други проекти и трябва да бъде в съответствие с тях и с цялостната художествена визия. Ето защо дизайнерите на пиротехнически ефекти работят в тясно сътрудничество с художествените директори, операторите и изпълнителския екип. По време на репетициите и представлението те ръководят изпълнителите, така че да постигнат оптимално синхронизиране при работата. Дизайнерите на пиротехнически ефекти разработват планове, списъци с подсещания и друга документация в помощ на операторите и екипа на продукцията. Понякога дизайнерите на пиротехнически ефекти също работят като автономни артисти, като създават пиротехническо изкуство в различен контекст.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието