Skip to main content

Show filters

Hide filters

šířit výsledky v rámci vědecké obce

Description

Description

Zveřejnit vědecké výsledky jakýmikoliv vhodnými prostředky, včetně konferencí, seminářů, kolokvií a vědeckých publikací.

Vztahy