Skip to main content

Show filters

Hide filters

администриране на договори

Description

Description

Договаря сроковете, условията, разходите и други спецификации на даден договор, като гарантира, че те отговарят на правните изисквания и са правно обвързващи. Следи за изпълнението на договора, договаря и документира всякакви промени в съответствие с правните ограничения.

Връзки

URI на понятието

Status

released