Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

прилагане на критичен подход към проблемни ситуации

Description

Description

Идентифицира силните и слабите страни на различни абстрактни и рационални понятия като проблеми, мнения и подходи, свързани с конкретна проблемна ситуация, с цел формулиране на решения и алтернативни методи за справяне със ситуацията.

Връзки

URI на понятието

Status

released