Skip to main content

Show filters

Hide filters

калибриране на електронни инструменти

Description

Description

Коригира и регулира надеждността на електронен инструмент чрез измерване на резултатите и сравняването им с данните на референтно устройство или набор от стандартизирани резултати. Това се прави на редовни интервали, които се определят от производителя, и чрез устройства за калибриране.

Връзки

URI на понятието

Status

released