Skip to main content

Show filters

Hide filters

преработване на ядрено гориво

Description

Description

Процесът, при който радиоактивните вещества могат да бъдат добивани или рециклирани за използване като ядрено гориво и при които нивата на отпадъците могат да бъдат намалени, но без намаляване на нивата на радиоактивност или на генерирането на топлина.

URI на понятието

Status

released