Skip to main content

Show filters

Hide filters

следене на работата на изпълнителите

Description

Description

Управлява работата на изпълнителя, оценява дали той отговаря на договорения стандарт и поправя незадоволителните резултати, ако е необходимо.

Алтернативен етикет

следенето на работата на изпълнителите

следенето на работата на изпълнители

извършване на мониторинг на работата на изпълнителите

следене на работата на подизпълнителите

URI на понятието

Status

released