Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stavebný špecialista/stavebná špecialistka výstavby

Description

Code

2142.1

Description

Stavební špecialisti výstavby navrhujú, plánujú a vyvíjajú technické a inžinierske špecifikácie pre projekty v oblasti infraštruktúry a výstavby. Uplatňujú technické znalosti v širokej škále projektov, od výstavby infraštruktúry pre dopravu, bytovú výstavbu a luxusné budovy až po výstavbu prírodných lokalít. Navrhujú plány, ktorých cieľom je optimalizovať materiály a integrovať špecifikácie a prideľovanie zdrojov v daných časových lehotách.

Alternatívne označenie

stavebný špecialista výstavby

stavebná špecialistka výstavby

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept