Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, хидролог

Description

Code

2142.1.11

Description

Инженерите в областта на хидрологията изследват и разработват методи за осигуряване на чиста вода, пречистване на водата и за предотвратяване и реакция на щети от наводнения. Те проучват нуждите от вода на място и разработват методи за посрещане на тези нужди, например проектиране и разработване на проекти за управление на водни ресурси като пречиствателни станции, тръбопроводи, помпени системи, системи за напояване или дренаж и други водоснабдителни системи. Освен това инженерите в областта на хидрологията се грижат за правилното монтиране на тези системи на строителните обекти. Инженерите в областта на хидрологията поддържат, ремонтират и изграждат структури, които контролират водните ресурси, например мостове, канали и язовирни стени.

Алтернативен етикет

инженерка, водоснабдяване

инженер, управление на водните ресурси

инженер, гражданско строителство (хидравлик)

хидроинженер

инженерка, иригации

специалист, управление на водните ресурси

инженерка, управление на водните ресурси

инженер, водоснабдяване

инженерка, водни системи

инженер, иригации

инженерка, водоснабдителни системи

инженерка, гражданско строителство (хидравличка)

специалист, управление на водите

инженерка, хидроложка

хидроинженерка

инженер, строителство във вода

инженер, водоснабдителни системи

инженер, хидролог

инженерка, строителство във вода

инженерка, водни ресурси

специалистка, управление на водните ресурси

специалистка, управление на водите

инженер, водни ресурси

инженер, водни системи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието