Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на процедури за третиране на водата

Description

Description

Извършва операции, например филтриране, стерилизиране и дехлориране с цел пречистване на водата за потребление и производство на храни чрез използване на различни процедури и технологии, например микрофилтриране, обратна осмоза, озониране, въглеродно филтриране или ултравиолетова (UV) светлина.

URI на понятието

Status

released