Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, планиране на летища

Description

Code

2142.1.1

Description

Инженерите по планиране на летища управляват и координират програми за планиране, проектиране и развитие в летищата.

Алтернативен етикет

плановичка, развитие на въздушния транспорт

мениджър, планиране на летища

инженерка, развитие на летища

директорка, развитие на летища

директор, развитие на летища

плановик, развитие на въздушния транспорт

инженер, развитие на летища

инженерка, планиране на летища

инженер, планиране на летища

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието