Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizovat fundraisingové aktivity

Description

Description

Vykonávat činnosti, v rámci kterých budou získány finanční prostředky na organizaci nebo kampaň, jako je projev na veřejnosti, získávání finančních prostředků při fundraisingu nebo jiných obecných akcí a využívání nástrojů pro získávání finančních prostředků on-line.

Alternativní označení

shánět finanční zdroje