Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

komunitní sociální pracovník/komunitní sociální pracovnice

Description

Code

2635.3.6

Description

Komunitní sociální pracovníci pomáhají znevýhodněným lidem nebo lidem vyloučeným ze společnosti, aby dokázali změnit svou situaci a řešit své problémy s integrací. Pracují s komunitami a zaměřují se na specifické skupiny. Komunitní sociální pracovníci úzce spolupracují se sociálními pracovníky, školami, místními úřady a probační úředníky a zastupují lidi na úřadech na místní i celostátní úrovni.

Alternativní označení

komunitní sociální pracovnice

komunitní sociální pracovník

terénní sociální pracovnice

terénní sociální pracovník

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences

Skills & Competences