Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat etický kodex chování pro překladatelské činnosti

Description

Description

Provádět překladatelské činnosti v souladu s uznávanými zásadami. To zahrnuje spravedlnost, transparentnost a nestrannost. Nepoužívat úsudek a nenechat osobní názory ovlivnit kvalitu překladu nebo tlumočení.