Skip to main content

Show filters

Hide filters

strategie řešení případů zneužívání starších osob

Description

Description

Rozsah strategií a přístupů používaných při identifikaci, uspokojivém vyřešení a prevenci případů zneužívání starších lidí. Zahrnuje pochopení metod a postupů používaných k rozeznání případů zneužívání starších osob, právních důsledků takového chování a případných zásahů a nápravných činností.