Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyhodnocovat údaje, informace a digitální obsah

Description

Description

Analyzovat, porovnávat a kriticky hodnotit důvěryhodnost a spolehlivost zdrojů dat, informací a digitálního obsahu. Analyzovat, interpretovat a kriticky hodnotit údaje, informace a digitální obsah.