Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konstruktør af beholdere og tanke

Description

Code

2144.1.4

Description

Konstruktører af beholdere og tanke udformer udstyr, såsom kedler eller trykbeholdere, til at indeholde produkter eller væsker, i overensstemmelse med de fastsatte specifikationer. De tester design, søger efter løsninger på eventuelle problemer og fører tilsyn med produktionen.

Alternativ betegnelse

designer af beholdere og tanke

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: