Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektsupportmedarbejder

Description

Code

3343.1.6

Description

Projektsupportmedarbejdere yder forskellige typer tjenester med henblik på en vellykket gennemførelse af et projekt som en del af et horisontalt projektledelseskontor. De tilbyder projektledere og andre medarbejdere administrativ støtte, bistand og uddannelse, forvalter projektdokumentation og bistår projektlederen med planlægning af projekter, ressourceplanlægning, koordinering og rapportering. Projektsupportmedarbejdere er ansvarlige for kvalitetssikringsaktiviteter og for overvågning af overholdelsen af metodologiske retningslinjer og andre organisatoriske standarder. De tilbyder også rådgivning om projektledelsesværktøjer og relaterede administrative tjenester.

Alternativ betegnelse

PMO

projektkontrolofficer

projektleder

projektleverandør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: