Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tilsynsførende inden for industriaffald

Description

Code

3257.4

Description

Tilsynsførende inden for industriaffald foretager kontrol i virksomheder for at sikre, at de overholder affalds- og miljøbestemmelserne. De kontrollerer den dokumentation, der vedrører affaldshåndtering, de indsamler prøver til analyse og iagttager den industrielle praksis. De kan rådgive eller træffe forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger for at forbedre håndteringen og bortskaffelsen af affald fra industrien.

Alternativ betegnelse

analytiker inden for industriaffald

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: