Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

käräjänotaari

Description

Code

3411.5

Description

Käräjänotaarit avustavat tuomareita tuomioistuimessa. He käsittelevät tuomioistuinmenettelyjä koskevia kysymyksiä ja avustavat tuomareita erilaisissa tehtävissä, kuten oikeustieteellisessä tutkimuksessa asian valmistelun yhteydessä ja lausuntojen laatimisessa. He myös ottavat yhteyttä asiaan liittyviin osapuoliin ja välittävät tietoa tuomareille ja muille tuomioistuinten virkamiehille.

Vaihtoehtoinen nimiö

esittelijä

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: