Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

insinööri, öljy- ja kaasuteollisuus

Description

Code

2146.10

Description

Öljy- ja kaasuteollisuuden insinöörit arvioivat kaasu- ja öljykenttiä. He suunnittelevat ja kehittävät menetelmiä, joilla voidaan ottaa öljyä ja kaasua talteen maanpinnan alta. He maksimoivat hiilivetyjen talteenoton mahdollisimman pienin kustannuksin, jotta ympäristöön kohdistuvat vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: