Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yrityksen vapaaehtoistyön järjestäjä

Description

Code

1212.1

Description

Yrityksen vapaaehtoistyön järjestäjät työskentelevät eri sektoreilla ja aloilla. Heidän tehtävänään on koordinoida ja hallinnoida oman työnantajansa työntekijöiden vapaaehtoisohjelmaa (eli yritysvapaaehtoistyön ohjelmaa). He vastaavat suhteiden luomisesta paikallisyhteisön organisaatioihin niiden tarpeiden selvittämiseksi. He organisoivat yrityksen työntekijöiden joukosta vapaaehtoisia, jotka toimivat paikallisten tahojen, kuten paikallisviranomaisten tai paikallisten kansalaisjärjestöjen, kanssa näiden tarpeiden täyttämiseksi. Yrityksen vapaaehtoistyön järjestäjät voivat myös organisoida vapaaehtoisia verkossa toteutettaviin vapaaehtoistehtäviin yhteistyössä sellaisten kansalaisyhteiskunnan hankkeiden kanssa, jotka täyttävät määritetyt tarpeet. Näitä tehtäviä voi olla siinä yrityksessä tai toimintaympäristössä, jossa työntekijät työskentelevät, sekä kansalaisjärjestössä, joka vastaanottaa yritysvapaaehtoistyön ohjelman vapaaehtoiset.

Scope note

The employee volunteering programme coordinator does not usually manage the volunteers directly but rather acts as the interface between the employer and the volunteering organisation that the employees will volunteer with or vice versa.

Vaihtoehtoinen nimiö

yritysten vapaaehtoistyön koordinaattori

yritysten vapaaehtoistyön johtaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: