Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

audiologi

Description

Code

2266.1

Description

Audiologit arvioivat, diagnosoivat ja hoitavat potilaita (lapsia ja aikuisia), joilla on infektioista, geneettisistä syistä, traumoista tai rappeumasairauksista johtuvia audiologisia ja vestibulaarisen järjestelmän ongelmia. Niitä voivat olla esimerkiksi kuulonalenema, tinnitus, huimaus, tasapainohäiriöt, meluherkkyys ja kuuloärsykkeiden käsittelyyn liittyvät vaikeudet. He voivat määrätä kuulokojeita, ja he arvioivat ja hoitavat myös potilaita, jotka voivat hyötyä sisäkorvaistutteista. 
 

Vaihtoehtoinen nimiö

audionomi

kuulontutkija

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen