Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tutkimus- ja kehitysjohtaja

Description

Code

1223.2

Description

Tutkimus- ja kehitysjohtajat koordinoivat tutkijoiden, tuotekehittäjien ja markkinatutkijoiden toimia, joiden tavoitteena on luoda uusia tuotteita tai parantaa nykyisiä tuotteita, tai muita tutkimustoimia, tieteellinen tutkimus mukaan luettuna. He hallinnoivat ja suunnittelevat organisaation tutkimus- ja kehitystoimia, asettavat tavoitteita ja budjettivaatimuksia sekä hallinnoivat henkilöstöä.

Scope note

Includes people performing academical research work, product development research and business research and development.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen