Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

asevoimien koulutusupseeri

Description

Code

2320.1.3

Description

Asevoimien koulutusupseerit opettavat koeajalla oleville, sotilasakatemian uusille oppilaille tai kadeteille teoriaa ja käytäntöä, joita sotilaaksi tai upseeriksi kouluttautumisessa tarvitaan. Heillä itsellään on oltava työkokemusta upseerina, jotta he voivat toimia kouluttajana. He valmistelevat ja esittävät koulutuksen aikana teoreettisia luentoja ja materiaaleja esimerkiksi lainsäädännöstä, kansallisista ja kansainvälisistä säädöksistä, puolustus- ja hyökkäysmalleista, maailmanpolitiikasta jne. Lisäksi he pitävät kadeteille fyysisiä harjoituksia, opettavat heitä huolehtimaan aseista ja koneista ja käyttämään niitä. He opettavat myös ensiapua, itsepuolustus- ja hyökkäystekniikoita ja armeijan ajoneuvoilla toteutettavia operaatioita. Oppilaille pidetään myös raskaita sulkeisia ja fyysisiä harjoituksia. Asevoimien koulutusupseerit hallinnoivat opetussuunnitelmia kehittämällä ja päivittämällä opetusohjelmia ja kenttäharjoituksia tarvittaessa. He myös avustavat korkea-arvoisempia upseereja ylennysten valmistelussa ja yleisesti seuraavat kadettien edistymistä ja arvioivat heidän suoriutumistaan teoreettisilla ja fyysisillä testeillä. He laativat suoriutumis- ja arviointiraportit kustakin kadetista.

Vaihtoehtoinen nimiö

koulutusupseeri, asevoimat

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: