Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

erikoislääkäri

Description

Code

2212.1

Description

Erikoislääkärit ehkäisevät, diagnosoivat ja hoitavat sairauksia oman lääketieteellisen tai kirurgisen erikoisalansa mukaan.

Sääntelynäkökohdat

Tämä ammatti kuuluu ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY (ja siihen tehtyjen muutosten) soveltamisalaan. Lisätietoja ammattihenkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen

taidot / osaaminen