Skip to main content

Show filters

Hide filters

erikoislääkäri

Description

Code

2212.1

Description

Erikoislääkärit ehkäisevät, diagnosoivat ja hoitavat sairauksia oman lääketieteellisen tai kirurgisen erikoisalansa mukaan.

Sääntelynäkökohdat

Tämä ammatti kuuluu ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY (ja siihen tehtyjen muutosten) soveltamisalaan. Lisätietoja ammattihenkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen