Skip to main content

Show filters

Hide filters

kaasuasemanhoitaja

Description

Code

3133.1.5

Description

Kaasuasemanhoitajat prosessoivat kaasuja tiivistämistä, siirtämistä ja talteenottoa varten käyttämällä kaasu- höyry tai sähkömoottorikompressoreita. He tekevät kaasujen kemiallisia testejä ja ovat vastuussa pumppujen ja putkistojen toiminnasta.

Vaihtoehtoinen nimiö

kaasuaseman hoitaja

kaasupumppaamon hoitaja

kaasupumppaamonhoitaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: