Skip to main content

Show filters

Hide filters

maa- ja metsätaloutta koskeva ympäristölainsäädäntö

Description

Description

Maa- ja metsätalouden kannalta merkityksellisten ympäristölainsäädännön, toimintalinjojen ja periaatteiden tunteminen. Paikallisista maataloustoimista ja -käytännöistä ympäristölle aiheutuvan vaikutuksen tiedostaminen. Tuotannon mukauttamista uusiin ympäristösäännöksiin ja -toimintalinjoihin koskevat keinot.

Käsitteen URI