Skip to main content

Show filters

Hide filters

antaa säiliöalusten toimintoja koskevaa neuvontaa

Description

Description

Antaa neuvoja alusten kapasiteetista arvioimalla tiettyyn alusten käyttöön liittyvää riskiä ja olemalla vuorovaikutuksessa kauttakulkualusten kanssa, jotta voidaan helpottaa nesteiden, erityisesti öljyn tai kaasun, kuljetusta.

Käsitteen URI