Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ICT-järjestelmän integrointi

Description

Description

Periaatteet, joiden mukaisesti tieto- ja viestintätekniikan komponentteja ja tuotteita integroidaan useista lähteistä, jotta voidaan luoda toimiva tieto- ja viestintätekninen järjestelmä, tekniikat, joilla varmistetaan komponenttien ja järjestelmän välinen yhteentoimivuus ja rajapinnat.

Vaihtoehtoinen nimiö

ICT-järjestelmän integroiminen

ict-järjestelmän integrointi

järjestelmän integroiminen

järjestelmän integrointi

tieto- ja viestintäteknisen järjestelmän integrointi

toimivan ICT-järjestelmän luonti eri lähteistä tuoduista komponenteista ja tuotteista

Käsitteen URI