Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää tietokoneavusteisen valmistuksen ohjelmistoja

Description

Description

Käyttää tietokoneavusteisen valmistuksen (CAM) ohjelmistoja koneiden ja työstökoneiden ohjaamiseksi työkappaleiden luomis-, muuttamis-, analysointi- tai optimointiprosesseissa.

Suhteet

Käsitteen URI